Privacy policy

Chính sách bảo mật(Privacy Policy)

Quyền riêng tư
Của bạn Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích các thông lệ trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể đưa ra về cách thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Để làm cho thông báo này dễ tìm, chúng tôi cung cấp nó trên trang chủ của chúng tôi và tại mọi thời điểm có thể yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân.

Google Adsense và DoubleClick DART Cookie
Google, với tư cách là nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web này. Việc Google sử dụng cookie DART cho phép họ phân phát quảng cáo cho khách truy cập dựa trên lượt truy cập của họ vào trang web này cũng như các trang web khác trên internet.

Để từ chối cookie DART, bạn có thể truy cập chính sách bảo mật của mạng quảng cáo và nội dung Google theo url sau http://www.google.com/privacy_ads.html Theo dõi người dùng thông qua các cơ chế cookie DART tuân theo chính sách bảo mật của chính Google .

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba khác cũng có thể sử dụng cookie để theo dõi các hoạt động của người dùng trên trang web này để đo lường hiệu quả quảng cáo và các lý do khác sẽ được cung cấp trong chính sách bảo mật của riêng họ, Patagonia Sales không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này có thể được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Thu thập thông tin cá nhân
Khi truy cập Bán hàng Patagonia, địa chỉ IP được sử dụng để truy cập trang web sẽ được ghi lại cùng với ngày và giờ truy cập. Thông tin này hoàn toàn được sử dụng để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng để sử dụng nội bộ. Quan trọng nhất, bất kỳ địa chỉ IP được ghi lại không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba
Chúng tôi đã bao gồm các liên kết trên trang web này để bạn sử dụng và tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các chính sách bảo mật trên các trang web này. Bạn nên lưu ý rằng chính sách quyền riêng tư của các trang web này có thể khác với chính sách của chúng tôi.

Thay đổi đối với Tuyên bố về quyền riêng tư này
Nội dung của tuyên bố này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của Bán hàng Patagonia thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại https://patagoniasales.com/contact-us/

Cập nhật lần cuối Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2011 06:25